Coaching

Je zit met een vraag, er knaagt iets aan je, het zit je niet lekker, maar je krijgt niet helder wat het precies is. Je voelt je niet geïnspireerd,  je doet alles wel, maar niet met een blij gemoed.
Je vindt je werk zwaar, je relatie loopt niet zoals jij wil, je ervaart opvoeden als een opgave.

Je zou graag willen sparren over iets, je zou graag willen dat er iemand naar je luistert, je zou graag willen dat er iemand meedenkt, meevoelt, iemand die de kern eruit haalt van wat er is. En een rode draad mee aangeeft. Wat handvaten en handreikingen geeft hoe je verder komt. Iemand die jou helpt om zicht te krijgen op de volgende te nemen stappen.

Als je dat wilt dan zit je bij goed mij.

Ik luister, kijk en voel mee op een laag van diep weten. Ik help je met bewustwording van wat je me vertelt. En reageer vanuit een intuïtief weten. We gaan aan de slag met wat er op dat moment speelt en  doen wat er te doen valt.

Er kunnen verschillende werkwijzen ingezet worden, dit is afgestemd op wat  jij en waar je mee komt, mee bezig bent.  Ieder mens is anders en daarom zijn de coachings bij mij verschillend per persoon.

Soms kom je voor 1 gesprek. Een andere keer gaan we een traject aan van een aantal keren.

"Je eigen droom verwezelijken lijkt eerst onmogelijk, vervolgens onwaarschijnlijk, maar uiteindelijk onvermijdelijk."