Rituelen

Rituelen zijn belangrijk voor het bekrachtigen van een ervaring. Ze worden gebruikt bij ijkpunten in het leven die je wilt delen met de gemeenschap waarin je leeft, zoals de geboorte van een kind, de overgang van puber naar volwassene, trouwen en bij overlijden. Ze geven ruimte voor vreugde en verdriet bij de overgang naar een andere fase. Wanneer jij een belangrijk punt in je leven wilt markeren, maak ik samen met jou een ritueel op maat. Samen bepalen we wat de essentie van de gebeurtenis en kiezen we een vorm om dit te bekrachtigen. Jij bepaalt wie bij het ritueel aanwezig zijn (een vriendinnengroep, je familie, je partner, je collega’s,….) en waar het ritueel gehouden wordt (buiten in de natuur, binnen in een veilige omgeving,..).

Schroom niet om contact met me op te nemen als je het gevoel hebt dat een ritueel belangrijk is op dit moment in je leven.

"Vanuit het verleden, in het heden, zet je een stap naar de toekomst."