Zweethut

De zweethut is een belangrijk ritueel uit de Noord-Amerikaanse Indianentraditie. De zweethut wordt gebruikt om te reinigen, oude dingen los te laten en te bidden voor jezelf en anderen. De zweethut symboliseert het vrouwelijke principe, de baarmoeder. Het vuur waarin de stenen verwarmd worden staat voor het mannelijke principe. Door het samengaan van het mannelijke en vrouwelijke, kunnen nieuwe dingen geboren worden, kunnen oude dingen transformeren.
Ik ben geïnitieerd als zweethutleider en verzorg zweethutten voor individuen of groepen mensen. Je kunt voor een  zweethut kiezen op een kruispunt in je leven, bijvoorbeeld als je net ontslagen bent en op zoek wilt gaan naar een nieuwe invulling van je leven. 

Een zweethutritueel duurt een hele dag en kan op verschillende plaatsen gegeven worden. Ik zorg voor alle materialen en de vuurmensen. De prijs bepalen we in overleg en hangt onder andere af van de grootte van de groep.

 

 

 

 

"Sweat your prayers."